Meesterschap ontwikkelen als interventiekundige!

Meesterlijk interveniëren: Opleiding Interventiekunde (laatste uitvoering!)

Kern van de opleiding

In deze intensieve opleiding leer je praktijksituaties te benaderen als interventiekundige, met aandacht voor de samenhang tussen individu – groep – organisatie. Het is een praktische en concrete opleiding, waarbij je jezelf verder ontwikkelt als instrument ten dienste van individu en systeem. Je scherpt jezelf als professional: in je analyse van situaties, in je interventies als begeleider.
De opleiding is ideaal als je je verder wilt verdiepen in je vak. Je wordt breed geschoold in concepten uit de psychoanalyse, groepsdynamica en systeembenadering.
We streven naar een gemengde samenstelling wat betreft beroepsgroepen, omdat de Interventiekunde gebaat is bij de inbreng uit verschillende disciplines.
N.B. deze opleiding wordt vanaf september 2021 voor de laatste keer gegeven.

Voor wie?

Voor ervaren interventiekundigen - trainers, coaches, adviseurs, managers, psychotherapeuten - met een aantal jaren werkervaring. We streven naar een gemengde samenstelling wat betreft beroepsgroepen, omdat de Interventiekunde gebaat is bij de inbreng uit verschillende disciplines.

Resultaat

 • Je kunt situaties analyseren vanuit verschillende theoretische kaders, met oog voor de samenhang tussen individu – groep – organisatie.
 • Je hebt inzicht in kansrijke niveaus van interventie en in het effect van interventies.
 • Je kunt interventies uitvoeren gericht op wat er speelt onder de oppervlakte van inhoud en taak.
 • Je kunt je eigen waarnemingen en persoon adequaat inzetten in je werk als interventiekundige.

Begeleiding

De opleiding wordt begeleid door leermanager / opleider René Meijer en de opleiders Peter Bleumer, Lex Mulder en Marleen Vangrinsven. Klik hier voor informatie over hun achtergrond.

Praktische informatie

Aantal dagdelen 42 dagdelen 
Duur Intakegesprek + 7 blokken van 2,5 dagen (totale periode: 12 maanden)
Studiebelasting ca. 120 uur voor literatuurstudie en 20 uur voor boekpresentatie en leerverslag
Aantal deelnemers Maximaal 16
Locatie Landgoedhotel Woodbrooke in Barchem 
Meer informatie Bij Sandra Stroot, tel. 0575-743709 of stuur een email naar info@hetbalkon.nl


 

Het programma

De tijd ligt achter ons dat een situatie benaderd kon worden vanuit een enkelvoudig vakspecialisme. Vraagstukken waar individuen, groepen of organisaties mee worstelen vragen een brede invalshoek: individu- en systeemgericht, met oog voor inhoud en proces, met aandacht voor onbewuste patronen, met inzicht in oppervlakte- en dieptestructuur. Het kunnen werken op dat snijvlak is een kunst. Als je daarin meesterschap wilt ontwikkelen, dan is de Opleiding Interventiekunde: Meesterlijk interveniëren, precies iets voor jou.

In deze intensieve opleiding leer je praktijksituaties te benaderen als interventiekundige, met aandacht voor de samenhang tussen individu – groep – organisatie. Het is een praktische en concrete opleiding, waarbij je jezelf verder ontwikkelt als instrument ten dienste van individu en systeem. Je scherpt jezelf als professional: in je analyse van situaties, in je interventies als begeleider.

De opleiding is ideaal als je je verder wilt verdiepen in je vak. Je wordt breed geschoold in concepten uit de psychoanalyse, groepsdynamica, systeembenadering, themagecentreerde interactie en organisatiekunde.

Opbouw van de opleiding

Intakegesprek

De opleiding begint met een intakegesprek van een uur met de leermanager René Meijer. We kijken gezamenlijk of de opleiding aansluit bij jouw situatie en leerwensen. We bespreken de opzet, inhoud en werkwijze van de opleiding. Dit gesprek is voorwaarde voor deelname.

Inhoud

Blok 1: Het thema ontdekken: complexe werksituaties ontrafelen

Complexe werksituaties leren ontrafelen met Themagecentreerde Interactie (TGI). Leren balanceren in aandacht voor het individu, de groep, de taak en de organisatie. Thema's als kompas bij het begeleiden van leerprocessen van individuen en groepen.

Opleiders: Marleen Vangrinsven en René Meijer.


Blok 2: Een sprong in het diepe: werken met individuen

Kennismaken met (lastige) persoonlijkheden en hun achtergrond: narcistisch, borderline, afhankelijk e.d. Inzicht in eigen en andermans persoonlijkheid a.d.h.v. de psychoanalyse en de psychologie van de Ikken. Inzicht in mentaliseren en oefenen met mentaliserende interventies.

Opleiders: Peter Bleumer en René Meijer.


Blok 3: Het geheel is meer dan ...: inzicht in groepsdynamica

Oog krijgen voor onbewuste processen en verborgen patronen in groepen. Gevoeligheid ontwikkelen voor normen en rollen, groepsfasen, sociale invloed en leiderschap. Leren om gebruik te maken van de groep en het groepsproces bij interventies.

Na blok 3 schrijf je een leerverslag dat besproken wordt in blok 4

Opleiders: Lex Mulder en René Meijer.


Blok 4: Het thema als co-leider: werken met thema's

Werken met procesinterventies en thema's in groepen en organisaties. Leidergecentreerd versus themagecentreerd werken met groepen. Faciliteren van een collectief leerproces. Oefenen met verschillende soorten interventies. Feedback op je leerverslag van een opleider en enkele deelnemers.

Opleiders: Marleen Vangrinsven en René Meijer.


Blok 5: Het doel ligt in de weg: werken met het groepsproces

Aandacht voor constructieve en destructieve krachten in groepen. Groepsdynamisch werken met directe en indirecte interventies in teams. Werken met de dynamiek van de groep zelf en werken met polariteiten. Oefenen met verschillende soorten interventies.

Opleiders: Lex Mulder en René Meijer.


Blok 6: De organisatie als patiënt: werken met organisaties

Werken met organisaties vanuit psychoanalyse en organisatiekunde. Inzicht verwerven in irrationele processen, organisatiepathologie en leiderschap. Verdieping mentaliserend coachen en mentaliseren in teams. Oefenen met mentaliserende interventies. 

Opleiders: Peter Bleumer en René Meijer.


Blok 7: Integratief werken met individu - groep - organisatie

'Proeve van bekwaamheid' rondom de aanpak van complexe vraagstukken als interventiekundige. In subgroepen werk je aan een echte praktijksituatie van een externe opdrachtgever. N.a.v. de intake maak je een analyse en een voorstel voor interventie. De opdrachtgever komt naar het Balkon en beoordeelt de presentatie van de subgroep. Afronding van de opleiding.

Opleiders: René Meijer, Lex Mulder, Marleen Vangrinsven en Peter Bleumer.


Vijf kenmerken van de opleiding

1. Persoonsgericht

De opleiding kent een vaste leermanager die alle blokken aanwezig is. Hij volgt jouw leerproces en geeft je persoonlijke feedback. Tijdens blok vier krijg je van een opleider en enkele deelnemers feedback op je leerverslag.

2. Praktijkgericht

Elk blok wordt begeleid door een ervaren senior-trainer, in samenwerking met de leermanager. Zij besteden ruimschoots aandacht aan de toepassing van het geleerde in de eigen praktijk.

3. Ervaringsgericht

Eigen ervaringen binnen en buiten de opleidingsgroep zijn middel om van te leren. Reflectie op deze ervaringen vergroot je zelfinzicht en versterkt je vermogen om jezelf als instrument in te zetten.

4. Theoriegericht

We bieden je verschillende theoretische ’brillen’ om te kijken naar de praktijk. Literatuurstudie (ca. 120 uur) en korte theoretische inleidingen zijn dan ook een vast onderdeel van de opleiding.

5. Creativiteitgericht

Om speelsheid en vrije ruimte te bevorderen werken we in de opleiding met uiteenlopende werkvormen, waaronder ervaringsoefeningen, bewerking van casuïstiek, Voice Dialogue, dramatechnieken e.d.


Bronnen van de opleiding

 • We baseren ons in de opleiding op een aantal theoretische uitgangspunten, die we steeds in verband brengen met een vraagstuk van een individu, een groep, een organisatie.
 • De psychoanalyse helpt ons oog te krijgen voor wat zich onder de oppervlakte afspeelt: het latente niveau, onbewuste processen, afweer en overdracht, oppervlakte- en dieptestructuur.
 • De groepsdynamica biedt inzicht in karakteristieke groepsfenomenen als de ontwikkeling van normen en rollen, status en invloed, cohesie, leiderschap en conformisme.
 • De systeembenadering leert ons de samenhang te zien tussen het vraagstuk en de omgeving waarin het zich afspeelt.
 • De themagecentreerde interactie geeft ons een referentiekader waarmee we wat er gebeurt tussen mensen scherper kunnen zien en beter kunnen benutten.
 • De organisatiekunde geeft inzicht in de structurele en procesmatige kanten van team- en organisatieverandering.

Data en kosten

Data

Groep 2021 
Intakegesprek: op afspraak
Blok 1: 22 t/m 24 september 2021
Blok 2: 3 t/m 5 november 2021
Blok 3: 1 t/m 3 december 2021 
Blok 4: 26 t/m 28 januari 2022
Blok 5: 9 t/m 11 maart 2022
Blok 6: 20 t/m 22 april 2022
Blok 7: 18 t/m 20 mei 2022

De trainingsblokken starten steeds op dag 1 om 14.00 uur en duren tot dag 3 om 13.30 uur (na de lunch).

Kosten

Opleiding: € 5250,- (btw-vrij) inclusief lesmateriaal, exclusief ca. € 300,- voor 10 zelf aan te schaffen boeken.
Verblijf: € 2065,- (btw-vrij) inclusief overnachtingen met ontbijt, lunches, snacks, diners, koffie/thee, gebruik van de werkruimtes. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. 

Bovengenoemde kosten zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. 

PE-punten

NOLOC              Leden kunnen zelf PE-punten aanvragen
NOBCO 126 PE-uren
OOA Certified Management Consultants kunnen zelf PE-punten aanvragen

Verblijf

De training vindt plaats in Landgoedhotel Woodbrooke in Barchem.  

Reacties klanten

 1. De totale opleiding is een cadeautje. De literatuur is inspirerend, de opbouw is goed, de blokken hangen mooi samen, de trainers zijn divers en inspirerend. René Meijer heeft door de opbouw van de training een veilige sfeer in de opleidingsgroep weten te creëren, waardoor er echte ruimte was om de diepte in te gaan en te leren van en met elkaar. Veel tijd om stil te staan hoe het met je als persoon in de groep gaat. Wat zo mooi is aan de werkwijze van de trainers is dat wat voorbij kwam, een plek kreeg in de opleiding. Dit werd lerend gemaakt en gaf een verdere verdieping. Complimenten hiervoor aan de trainers. Absoluut goede prijs/kwaliteit verhouding, een diepgaande opleiding, persoonlijke begeleiding, fijne overnachtingen, een prachtige omgeving en heerlijk eten voor een heel redelijke prijs! Zeer bruikbaar in mijn coachings- en teamcoachingspraktijk. Ik heb erg veel geleerd. Ik heb een verdiepingsslag kunnen maken in mijn eigen ontwikkeling als mens en in mijn ontwikkeling als (team)coach/trainer. 

  Fiona Vogel - Ondersteboven Groei & Ontwikkeling - zelfstandig coach
 2. Ik heb de opleiding als zeer waardevol ervaren. Ten eerste heb ik een aantal zeer praktisch bruikbare modellen aangeboden gekregen die ik tijdens de opleiding goed heb kunnen doorgronden en nu ook actief gebruik in de praktijk. Ten tweede heeft de opleiding mij ook persoonlijk verder gebracht met nieuwe inzichten over mijn wijze van communiceren, interveniëren.

  Henk-Jan Tromp - Partner@H2R.nu - Organisatiecoach
 3. Op een schaal van 1 - 10: een 10! Alles, de inhoud, de begeleiding, de locatie, de ontvangst, het eten is met uiterste zorgvuldigheid gedaan. Ik ben meer dan tevreden en deze opleiding is de investering meer dan waard.

  Jolie Wapenaar - Jolie TalentDevelopment - trainer/coach
 4. Heel tevreden. Breed programma waardoor ik veel nieuwe aanknopingspunten heb gekregen.

  Lydia Haverkort - Dialogisch - trainer/adviseur
 5. Een 9. De opleiding gaf me inspiratie, verdieping en veel leerplezier. Voer voor verdere toepassing en uitwerking in m’n werk!

  Marjan Engelen - Marjan Engelen Communicatie - trainer/coach/procesbegeleider
 6. De samenhang en opbouw in de opleiding vind ik bijzonder goed. Daarmee ontstaat uit de theoretische principes begrip en kan het omgezet worden in het eigen handelen. de diversiteit in de deelnemers is prettig, daar haal en breng ik graag inzichten uit eigen praktijken.

  Marjan van der Harst - Universiteitsbibliotheek Utrecht - afdelingshoofd
 7. Ik heb genoten van deze opleiding, van het samenkomen in Vasse, van de begeleiding met verschillende opleiders, de nieuwe theorie en de prikkels om ermee aan de slag te gaan. Dank jullie wel.

  Maud Hoefnagels - Conlusion, Human Capital Group, Talent Development - trainer/coach/ontwikkelaar
 8. Heel goed, met grote toepasbaarheid. 

  Piet Hoekstra - People Plus Human Development - organisatieadviseur
 9. Heel goed. De opleiding heeft toegevoegde waarde gehad voor mijn functioneren. Ik ben effectiever geworden in mijn werk, heb gewonnen aan zelfvertrouwen en heb nog weer beter zicht gekregen op mijn persoonlijke kwaliteiten.

  Remke Schwartz - Universiteit Twente - senior beleidsadviseur
 10. Ruime opleiding met vele interessante onderwerpen en een enorme diversiteit aan professionals en interventiekundigen.

  Sandor Penninga - van Harte & Lingsma - trainer/coach
 11. Zeer goed!  Een dikke 9!! Vanaf het eerste blok kon ik al werkvormen inzetten. Heel toepasbaar. Over de begeleiding: Peter Bleumer: zeer prettig, warme persoonlijkheid met veel humor. Lex Mulder: erg fijn om te leren dat het luchtig mag en dat we mogen spelen. Marleen Vangrinsven: als erg prettig ervaren, helemaal blij van! René Meijer: maximaal voorbereiden, maximaal loslaten, helemaal fijn!  10.000 punten voor jullie bureau! Alles was tot in de puntjes echt fantastisch georganiseerd. Geweldige accommodatie! De verzorging, de liefde waarmee alles wordt gedaan, helemaal top! Eten zalig, kamers, het roosje op de kamer, alles schoon en netjes. 

  Suzanne van Emden - TOT - eigenaar
 12. Ik heb dit een hele waardevolle opleiding gevonden. Veel geleerd, met name op het gebied van kritisch omgaan met vragen die gesteld worden binnen de organisatie. Vaak heeft de opdrachtgever de oplossing al bedacht zonder dat er echt nagedacht is over het probleem. Daarnaast heb ik op het gebied van individuele coaching nieuwe methodieken en invalshoeken meegekregen en in het werken met groepen weer nieuwe dingen geleerd. Het plaatsen van een vraag in een bredere context was voor mij een belangrijke meerwaarde.  De combinatie van de verschillende opleiders met hun eigen kennis en persoonlijkheden vond ik een gouden greep. Jullie vullen elkaar goed aan. In jullie samenwerking heb ik, naast ieders deskundigheid, de transparantie en humor als prettig ervaren. Heerlijke locatie, heerlijk eten. Ik verheugde me er elke keer weer op om naar Vasse te komen!

  Tanja Porebska-van Mourik - Antes - praktijkopleider/supervisor
 13. Ik heb de opleiding als zeer positief ervaren en het heeft zeker bijgedragen aan mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. Veel verschillende werkvormen maken de dagen boeiend. Fantastische locatie!

  Willeke Westra - Rabobank Arnhem en Omstreken - HR-adviseur
 14. Prima opleiding, erg goede logische opbouw, zeer vakkundige begeleiders.

  Wim Roest - Koninklijke Landmacht - Hoofd Groep Teambuilding, Expertise Centrum Leidinggeven

Fantastische opleiding, een 9! Mooie mix tussen theorie en praktijk. Ik vind jullie allebei fantastische opleiders. Jullie verschillen van elkaar, maar daardoor in combinatie met elkaar zo enorm goed en aanvullend. Gouden duo! Ontzettend goed...

over Vervolgopleiding Voice Dialogue

Wendy Eelsing

Ruwe Grond communicatietrainer/coach/adviseur

Waar voor je geld! Zeer professioneel, leerzaam en daarnaast persoonlijk verdiepend en openend. Het geeft voldoende instrumenten om ook daadwerkelijk in de praktijk aan de slag te gaan. Professionele begeleiding met een eigenzinnige stijl...

over Training Mentaliserend coachen

Ronald Schippers

Bureau Schippers coach/trainer

Een enorme verdieping. Ik ben anders naar groepen gaan kijken en meer gaan zien. Erg goede mix van inhoud achtergrond en toepassing.

over Trainen van Teams: training Groepsdynamica en Teamcoaching

Martijn van der Meer

FNV Formaat trainer/teamcoach

Deze methode verheldert zo sterk de interne processen van mensen. Voice Dialogue is voor mij niet meer weg te denken.

over Basistraining Coachen met Voice Dialogue

Carolijn ter Veer-Vinke

Orga coach/managing consultant

Zeer goed, met veel zorg en professionaliteit. Het heeft mijn verwachtingen overstegen. Zeer goed bruikbaar. Wat mij bij blijft is ook de relaxedheid van de trainers. Dank!

over 'Lastige' lieden in coaching: Cursus Herkennen van psychopathologie

Mona Oosterwijk

Mo Coaching Coach

Een 9. De opleiding gaf me inspiratie, verdieping en veel leerplezier. Voer voor verdere toepassing en uitwerking in m’n werk!

over Meesterlijk interveniëren: Opleiding Interventiekunde (laatste uitvoering!)

Marjan Engelen

Marjan Engelen Communicatie trainer/coach/procesbegeleider

De trainers van het Balkon koppelen helderheid en betrokkenheid aan een grote deskundigheid.

Over onze begeleiding van teams

Ellie Verschoor

Regio Twente afdeling P&O loopbaanadviseur

De kennismaking van de Universiteit Twente met René Meijer en Judith Budde als trainers bevalt méér dan goed! Dat ze beiden zeer goede en prettige coaches zijn, wisten we al veel langer. Beiden combineren kundigheid, creativiteit,...

Over onze coaching

John Winter

Universiteit Twente Hoofd Career Development Centre

Pure verwennerij, een retraite bij het Balkon: fijne mensen, mooi afwisselend programma, heerlijk eten, rust en bezinning in een prachtige omgeving!

over Retraite De kracht van kwetsbaarheid

Miranda Adams

Begeleiding in Werk coach