Werken met mensen met weinig zelfreflectie

Avondworkshop Kennismaken met Mentaliseren (online)

Kern van de kennismakingsworkshop

Je coacht in jouw praktijk wellicht wel eens mensen die blijk geven van weinig zelfreflectie, zowel op het werk als in de coachingssessies. Ook kan het zijn dat ze weinig getuigen van inlevingsvermogen in anderen. zoals collega's. Het komt voor dat ze nogal zwart-wit denken en soms als bot worden ervaren. Niet zelden zitten deze mensen vast in een bepaalde wijze van denken of in een bepaald gedragspatroon. Dat kan reden zijn voor stagnatie in het coachingsproces.

Het herkennen van een gebrek aan zelfreflectie is voor coaches dus onontbeerlijk. In deze workshop krijg je een aantal basisbegrippen aangereikt over het ontstaan van (een gebrek aan) zelfreflectie en inlevingsvermogen en wat je kunt doen wanneer je cliënt die vermogens onvoldoende heeft ontwikkeld. Dat noemen we mentaliserend coachen. Mentaliseren betekent: kunnen denken en voelen over je eigen denken en voelen en dat van andere mensen! Voor deze cliënten niet vanzelfsprekend! Mentaliserend coachen helpt hen inzicht te krijgen in zichzelf en in anderen en voorkomt daardoor problemen en conflicten. Tevens krijg je tijdens deze workshop informatie over de opzet van de training Mentaliserend coachen en de training Mentaliseren in groepen en teams.

Voor wie?

Voor belangstellenden en coaches die te maken hebben met cliënten met weinig zelfreflectie en inlevingsvermogen in anderen.

Resultaat

  • Je kunt gebrek aan zelfreflectie en inlevingsvermogen in anderen sneller herkennen.
  • Je hebt enig inzicht in de achtergronden van het gebrek aan mentaliserend vermogen..
  • Je weet wat mentaliseren is.
  • Je krijgt een indruk of Mentaliserend coachen iets voor je is.

Begeleiding

De workshop wordt begeleid door René Meijer. Klik hier voor meer informatie over zijn achtergrond. In september 2016 verscheen zijn boek Mentaliserend Coachen, Bevorder zelfreflectie en inlevingsvermogen in organisaties (geschreven samen met Peter Bleumer) bij Uitgeverij Boom Amsterdam.

Praktische informatie

Aantal dagdelen     1 dagdeel
Duur      2 uur
Aantal deelnemers   Maximaal 12
Locatie online
Meer informatie  Bij Sandra Stroot, tel. 0575-743709 of  stuur een email naar info@hetbalkon.nl

 

Meer weten of een training volgen?

 

Het programma

Tijdens deze kennismakingsworkshop krijg je inzicht in wat het betekent als mensen weinig zelfreflectie hebben en hoe Mentaliseren werkt. Je krijgt een indruk van hoe je Mentaliserend kunt coachen. Ook wordt ingegaan op psychopathologie en waar je aan kunt herkennen of er bij je cliënt mogelijk sprake is van dergelijke problematiek. Het wordt een interactief gebeuren waarin je ook zelf aan het werk gaat.

Wat is Mentaliseren?

De meeste mensen zijn wonderlijk genoeg in staat twee dingen bijna tegelijk te doen: enerzijds hebben we gevoelens en gedachten en doen we dingen, anderzijds zijn we in staat over deze gevoelens en gedachten, en ons gedrag na te denken. We beschikken dus over twee instanties in onszelf: de Ik die voelt, denkt en handelt (voor het gemak het Handelend Ik genoemd) en een Observerend Ik dat onszelf van een afstand bekijkt en over het Handelend Ik kan nadenken.

Dit Observerende Ik kan in principe ook nadenken over het voelen, denken en handelen van anderen. We spreken van mentaliseren als iemand kan nadenken over zowel het eigen denken en voelen als over dat van anderen.

Mensen verschillen in de mate waarin ze beschikken over de functie van het Observerende Ik. Sommige mensen getuigen van veel zelfreflectie, anderen vinden wat zij denken en doen vanzelfsprekend en stellen dit niet ter discussie.

Mentaliseren is dus het denken en voelen over ons eigen voelen en denken, en dat van anderen. Het is het kunnen begrijpen en interpreteren van gedrag als uitvloeisel van gevoelens en gedachten, van motieven en intenties. Het is niet iets wat we altijd bewust doen. In feite is het een soort voorbewuste activiteit, een automatisme waar we ons niet van bewust zijn. Het vereist ook verbeeldingskracht: je moet je kunnen voorstellen wat anderen mensen denken of voelen. En wat je zelf voelt en denkt.

Al bij een eenvoudig gesprek mentaliseren we automatisch als we de geest van de ander in de gaten houden. We reageren niet alleen op wat de ander letterlijk zegt, maar vaak ook op wat we denken dat hij denkt of voelt. Mentaliseren is dan ook niet alleen een cognitieve, bedachte activiteit. Het is allereerst een snelle, intuïtieve, emotionele reactie.

Als we doelbewust mentaliseren maken we actief gebruik van ons Observerende Ik. Dat is de instantie in ons die in staat is van een afstand na te denken over wat we voelen, denken en hoe we handelen. Mensen verschillen in de mate waarin ze geleerd hebben en in staat zijn te mentaliseren. Coaching kan mensen helpen (beter) te mentaliseren. Daardoor kunnen mensen hun gevoelens beter begrijpen en dus reguleren. Het helpt ook inzicht te krijgen in de achtergrond van strubbelingen met collega’s en om conflicten met anderen te begrijpen.

Wil je meer weten over Mentaliseren? Download hier het artikel Mentaliseren: denken over 'denken en voelen' van René Meijer (m.m.v. Peter Bleumer) of lees het artikel Mentaliserend leiderschap van Peter Bleumer.

Data en kosten

Data

Woensdag 2 februari 2022 (online)
Woensdag 8 juni 2022 (online)

Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur.

Kosten

De kosten voor de workshop bedragen € 25,- (btw-vrij) .


Fantastische opleiding, een 9! Mooie mix tussen theorie en praktijk. Ik vind jullie allebei fantastische opleiders. Jullie verschillen van elkaar, maar daardoor in combinatie met elkaar zo enorm goed en aanvullend. Gouden duo! Ontzettend goed...

over Vervolgopleiding Voice Dialogue

Wendy Eelsing

Ruwe Grond communicatietrainer/coach/adviseur

Waar voor je geld! Zeer professioneel, leerzaam en daarnaast persoonlijk verdiepend en openend. Het geeft voldoende instrumenten om ook daadwerkelijk in de praktijk aan de slag te gaan. Professionele begeleiding met een eigenzinnige stijl...

over Training Mentaliserend coachen

Ronald Schippers

Bureau Schippers coach/trainer

Een enorme verdieping. Ik ben anders naar groepen gaan kijken en meer gaan zien. Erg goede mix van inhoud achtergrond en toepassing.

over Trainen van Teams: training Groepsdynamica en Teamcoaching

Martijn van der Meer

FNV Formaat trainer/teamcoach

Deze methode verheldert zo sterk de interne processen van mensen. Voice Dialogue is voor mij niet meer weg te denken.

over Basistraining Coachen met Voice Dialogue

Carolijn ter Veer-Vinke

Orga coach/managing consultant

Zeer goed, met veel zorg en professionaliteit. Het heeft mijn verwachtingen overstegen. Zeer goed bruikbaar. Wat mij bij blijft is ook de relaxedheid van de trainers. Dank!

over 'Lastige' lieden in coaching: Cursus Herkennen van psychopathologie

Mona Oosterwijk

Mo Coaching Coach

Een 9. De opleiding gaf me inspiratie, verdieping en veel leerplezier. Voer voor verdere toepassing en uitwerking in m’n werk!

over Meesterlijk interveniëren: Opleiding Interventiekunde (laatste uitvoering!)

Marjan Engelen

Marjan Engelen Communicatie trainer/coach/procesbegeleider

De trainers van het Balkon koppelen helderheid en betrokkenheid aan een grote deskundigheid.

Over onze begeleiding van teams

Ellie Verschoor

Regio Twente afdeling P&O loopbaanadviseur

De kennismaking van de Universiteit Twente met René Meijer en Judith Budde als trainers bevalt méér dan goed! Dat ze beiden zeer goede en prettige coaches zijn, wisten we al veel langer. Beiden combineren kundigheid, creativiteit,...

Over onze coaching

John Winter

Universiteit Twente Hoofd Career Development Centre

Pure verwennerij, een retraite bij het Balkon: fijne mensen, mooi afwisselend programma, heerlijk eten, rust en bezinning in een prachtige omgeving!

over Retraite De kracht van kwetsbaarheid

Miranda Adams

Begeleiding in Werk coach